+48 91 464-33-36

dr n.med. Inga Syrenicz-Maciąg


W okresie od 01.10.2010 do 31.10.2011 odbywała staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu.
W latach 2011-2016 była na stacjonarnych studiach doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego, Wydział lekarski II, Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych. W tym czasie otrzymywała stypendia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Naukowej Fundacji Polpharmy i Rady Miasta Poznania dla wybitnych młodych naukowców.