+48 91 464-33-36

Lek. med. Mateusz Sroczyński

Rezydent w kardiologii


W 2011 roku ukończyłem Pomorski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim.
W 2012 roku rozpocząłem specjalizację z kardiologii na Oddziale Kardiologii i Kardiologii Inwazyjnej Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej. Od 2014 r. pracuję również w przyszpitalnych poradniach kardiologicznych Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie, zajmując się nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną. W 2019 uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii. Cały czas pogłębiam wiedzę, regularnie uczestnicząc w szkoleniach echokardiograficznych oraz kongresach naukowych (np. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i innych). Prowadzę również szkolenia z zakresu Zaawansowanych Zabiegów Resuscytacyjnych akredytowanych przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji, ucząc personel medyczny postępowania z pacjentami w stanie zagrożenia życia. W swojej codziennej pracy wykonuję m.in. badania USG serca, 24h badania HolterEKG i Holter RR, próby wysiłkowe i koronarografie.